Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

Oferta edukacyjna

Zajęcia dodatkowe:

Poza zajęciami przewidzianymi programem wychowania w przedszkolu realizuje się:
 

  1. zajęcia ruchowe,
  2. zajęcia z logopedą,
  3. zajęcia z psychologiem,
  4. zajęcia z pedagogiem specjalnym,
  5. zajęcia sportowe dla dzieci 5 i 6-letnich,
  6. religię,
  7. język angielski,
  8. program „Przyjaciele Zippiego”,
  9. klub ekologiczny "Torfoludki".