Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

DLA RODZICÓW

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW

od dnia 01.09.2022 r.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 Beata Augustyn

 

16.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

 

 Joanna Chmielewska

7.00 – 7.30

 

 

16.00 – 16.30

 

 Karolina Kaczor

 

7.30 – 8.00

 

15.00 – 15.30

 

 Katarzyna Kloj

11.30 – 12.00

 

 

7.00 – 7.30

 

 Bożena Kowolik

16.00 – 16.30

 

 

 

11.30 – 12.00

 Agata Neumann

 

12.00 – 12.30

16.00 – 16.30

 

 

 

 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby skontaktować się z Radą Rodziców, proszę korzystać z adresu: 

mp14.rada.rodzicow@gmail.com

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Szanowni Rodzice, w imieniu Rady Rodziców zamieszczamy numer konta, na który prosimy przesyłać wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Prosimy, aby na to konto nie przelewać wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole.

 

 

 

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

  1. Informacje o przedszkolu

 

Przedszkole jest czynne w godzinach od 630 do 1700 w okresie 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r., z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców. W przedszkolu funkcjonują cztery grupy, w każdej może być maksymalnie 28 dzieci. 

Kontakt z przedszkolem:

telefon 32 258-11-97, e-mail mp14katowice@gmail.com

 

Nasze grupy to:

 

Misie – dzieci z rocznika 2019 i 2020, nauczyciele: mgr Karolina Kaczor i mgr Bogusława Zielonka oraz pomoc nauczyciela P. Aneta Michalska.

Kontakt: mp14misie@gmail.com

 

Biedronki – dzieci z rocznika 2018, nauczyciele: mgr Beata Augustyn. 

Kontakt: mp14biedronki@gmail.com

 

Dinusie – dzieci z rocznika 2017, nauczyciele: mgr Bożena Kowolik i mgr Agata Neumann.

Kontakt: mp14dinusie@gmail.com

 

Jeżyki – dzieci z rocznika 2016, nauczyciele mgr Joanna Chmielewska i mgr Katarzyna Kloj.

Kontakt: mp14jezyki@gmail.com

 

Do każdej z grup przydzielona jest jedna woźna oddziałowa.

 

Posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek są przygotowywane w kuchni przedszkola, serwowane przez woźne oddziałowe. Dzieci spożywają posiłki w swoich salach zajęć.

 

 

  1. Opłaty za przedszkole.

 

Opłata za wyżywienie: 9,00 zł za 1 dzień (2,25 śniadanie; 4,50 obiad; 2,25 podwieczorek).

Opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej:

- za pierwsze dziecko z rodziny – 1,00 zł za godzinę

- za drugie dziecko z rodziny – 0,65 zł za godzinę

- za trzecie dziecko z rodziny – 0,00 zł

- za dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (rocznik 2016) – 0,00 zł

- za dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 0,00 zł.

Każde z dzieci otrzymuje indywidualny numer konta do wnoszenia opłat.

Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują druczek z wysokością opłat.

Opłata za wyżywienie jest wnoszona z góry do dnia 10 każdego miesiąca (to data wpływu na konto, a nie wpłaty). Opłata za pozostałe świadczenia jest wnoszona do 10 dnia kolejnego miesiąca (np. za wrzesień – do 10 października).

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w następnym miesiącu dokonuje się zwrotu opłat proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

 

Jeżeli sporadycznie dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, niż jest to określone w deklaracji, w następnym miesiącu doliczana jest kwota za te godziny; takie sytuacje są rejestrowane w zeszycie. Zmiana deklaracji może nastąpić w drodze aneksu na pisemny wniosek rodzica od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Godziny od 730 do 1330 są bezpłatne dla wszystkich dzieci.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest deklarowany przez rodziców. Oczywiście można przyprowadzić i odebrać dziecko wcześniej lub później, niż to deklarowali rodzice, jednakże w przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz. 8.15) prosimy o informację telefoniczną.

 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej możliwe jest otrzymanie dofinansowania do wyżywienia z MOPS-u, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

Prosimy o dostarczenie decyzji MOPS, ponieważ bez nich musimy naliczyć opłatę bez zniżek.

 

  1. Ramowy rozkład dnia

 

630 – 730: schodzenie się dzieci, swobodne zabawy, rozmowy indywidualne.

730 – 1330: zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, zajęcia na świeżym powietrzu, zabawy dowolne, czynności samoobsługowe.

1330 – 1700: zajęcia specjalistyczne, kółka zainteresowań, zabawy swobodne, indywidualna praca z dziećmi.

Śniadanie – 830, obiad – 1145(30Misie), podwieczorek – 1330

Prosimy o przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godz. 815, a odbieranie nie wcześniej, niż o 1230 (ze względu na podawanie dzieciom posiłków).

Pomiędzy obiadem a podwieczorkiem Misie odpoczywają na leżakach.

Szczegółowy rozkład dnia będzie przedstawiony przez wychowawców w trakcie zebrań grupowych.

 

  1. Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe są realizowane w godzinach pracy przedszkola i są bezpłatne dla rodziców:

a. zajęcia logopedyczne

b. zajęcia z psychologiem

c. zajęcia z pedagogiem specjalnym

d. katecheza – na wniosek rodziców dzieci

e. zajęcia rozwijające zainteresowania – sportowe (dla starszych grup)

f. j. angielski – 2 razy w tygodniu

 

Zajęcia dodatkowe w grupach Misiów i Biedronek trwają 15 minut, a w grupach Dinusiów i Jeżyków – 30 minut.