Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

Dokumenty

Statut 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/statut-2022(1).pdf 

 

Deklaracja kontynuacji na rok szkolny 2022/2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/deklaracja-kontynuacji(1).pdf 

 

Wniosek w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola w 2022 r.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/wniosek-przerwa-wakacyjna.pdf

 

Wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujące od dnia 01.09.2021 r.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/wytycznemeinmzi-giswrzesien2021.pdf

 

Dokumenty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dla pracowników i emerytów/rencistów)

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/zalacznik-3-wniosek-o-objecie-opieka(1).pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/zalacznik-4-oswiadczenie-o-wysokosci-dochodu.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/zalacznik-7-wypoczynek.pdf

 

Wnioski dotyczące zasiłku opiekuńczego

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/z-15a.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/zas-36.pdf

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 14 w Katowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/procedury-bezpieczenstwa-w-mp-nr-14-w-katowicach-w-zwiazku-epidemia-covid-19.pdf

 

Procedura dotycząca utrzymywania czystości w przedszkolu

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/procedura-dotyczaca-utrzymywania-czystosci-w-przedszkolu.pdf

 

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/procedura-kontaktu-z-rodzicami-w-przypadku-pogorszenia-sie-stanu-zdrowia-dziecka.pdf

 

Wytyczne GIS IV aktualizacja

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/wytyczne-gis-iv-aktualizacja.pdf