Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

O przedszkolu

 

 

Witajcie!! Oto my: MISIE, BIEDRONKI, DINUSIE JEŻYKI

 

Nasz hymn towarzyszy nam w trakcie najważniejszych przedszkolnych wydarzeń:

 

POD ZIELONYM LIŚCIEM, NA ZIELONEJ TRAWIE
ODPOCZYWA JEŻYK MARZĄC O ZABAWIE.

ZABAWA W KOLORY, W ŻÓŁTE I ZIELONE MOŻE BYĆ W NIEBIESKIE, MOŻE BYĆ W CZERWONE.

 

ŻÓŁTE KWIATKI MISIE NA ŁĄCE WĄCHAJĄ
LUBIĄ KOLOR ŻÓŁTY, WSZĘDZIE GO SZUKAJĄ.

ZABAWA W KOLORY, W ŻÓŁTE I ZIELONE MOŻE BYĆ W NIEBIESKIE, MOŻE BYĆ W CZERWONE.

 

KAŻDA BIEDRONECZKA PŁASZCZYK MA CZERWONY, 
BO TO JEST BIEDRONKI KOLOR ULUBIONY.

ZABAWA W KOLORY, W ŻÓŁTE I ZIELONE MOŻE BYĆ W NIEBIESKIE, MOŻE BYĆ W CZERWONE.

 

NIEBIESKIE JEST NIEBO, NIEBIESKIE JEST MORZE,
WSZYSTKO U DINUSI ZNAJDZIESZ W TYM KOLORZE.


ZABAWA W KOLORY, W ŻÓŁTE I ZIELONE MOŻE BYĆ W NIEBIESKIE, MOŻE BYĆ W CZERWONE.

 


 

Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach jest usytuowane w dzielnicy Koszutka. Placówka jest czynna od 6:30 do 17:00. Funkcjonują w niej 4 oddziały liczące po 25 dzieci (razem 100 dzieci). Wychowankowie w poszczególnych grupach dobierani są z uwzględnieniem wieku. Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku przy ulicy o małym natężeniu ruchu.

 

Placówka dysponuje 4 salami zabaw, które są przestronne, kolorowe, urządzone tak, aby inspirowały dzieci do różnorodnych działań, ale także dawały możliwość relaksacji i wypoczynku.

Oddzielna sala jest przeznaczona do prowadzenia zajęć ruchowych, gimnastyki korekcyjnej i dodatkowych zajęć ruchowo-muzycznych. W godzinach poobiednich jest ona wykorzystywana jako sypialnia dla najmłodszych dzieci.  Jest to także miejsce systematycznych spotkań integracyjnych całej społeczności przedszkolnej.

 

  

 

Wokół przedszkola rozciąga się duży ogród odizolowany od gwaru ulicznego, podzielony na dwie części:

- plac zabaw z dużą piaskownicą i zestawem urządzeń umożliwiający swobodne zabawy ruchowe,

- ekologiczną ścieżkę edukacyjną prezentującą różnorodne ekosystemy, dzięki której dzieci mogą poznawać środowisko przyrodnicze w bezpośrednim kontakcie.

 

 

Przedszkole dysponuje dobrze wyposażoną kuchnią, w której przygotowywane są 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Między śniadaniem i obiadem podawane są owoce. Dzieci z alergiami pokarmowymi mogą liczyć na posiłki alternatywne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Koszty dodatkowych świadczeń realizowanych poza podstawą  programową  wychowania przedszkolnego za jedną godzinę  wynoszą:

1,00 zł za pierwsze dziecko,

0,65 zł za drugie dziecko,

0,00 zł za trzecie i następne dziecko w przedszkolu, za dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dziecko posiadajace orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

1.   3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 9,00 zł

2.   2 posiłki (śniadanie i obiad albo obiad i podwieczorek) – 6,75 zł

3.   1 posiłek (obiad) – 4,50 zł

 

Podstawa programowa jest realizowana w trakcie całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, a w godzinach 6.30 - 13.30 - nieodpłatnie.

Koncepcja pracy podporządkowana jest tworzeniu RADOSNEGO PRZEDSZKOLA, które:

- wspomaga naturalny rozwój dziecka dostosowując zadania do jego indywidualnych możliwości,

- organizuje zabawy dające radość uczenia się i poznawania świata,

- stwarza miłą i przyjazną atmosferę oraz bezpieczne środowisko.

Założenia koncepcji pracy przedszkola są realizowane poprzez:

- stosowanie metod pracy opartych na działaniu, doświadczaniu, przeżywaniu, które pobudzają wszechstronny rozwój dzieci, pobudzają ich ciekawość i dają poczucie satysfakcji,

- wyposażenie przedszkola w liczne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt sportowy,

- współpracy z rodzicami dzieci.

W działania edukacyjno-wychowawcze placówki wpisały się na stałe: różnorodne uroczystości przedszkolne, konkursy, święta i szczególne dni, zabawy integracyjne, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi i przedstawicielami różnych zawodów, koncerty i audycje muzyczne, udział w akcjach ogólnopolskich, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do różnych instytucji kulturalnych, festyny środowiskowe i uroczystości rodzinne. Systematycznie organizowane są zajęcia integracyjne dla dzieci 2,5 letnich, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola.

Radosny klimat jest tworzony także przez wystrój przedszkola: kolorowe mebelki, piękne dekoracje okolicznościowe tworzone przez nauczycielki, liczne prace dzieci prezentowane w holu.