Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

Termin przerwy w działalności przedszkola w 2023 roku.

miesiąc temu

Szanowni rodzice/opiekunowie! Informujemy, że przerwa w działalności przedszkola w 2023 r. będzie miała miejsce w okresie od 31 lipca do 11 sierpnia.

Państwa wybory przedstawiają się następująco (liczba głosów na poszczególne dwutygodniowe okresy):

03-14.07 - 14 głosów

17-28.07 - 30 głosów

31.07-11.08 - 33 głosy

14-25.08 - 12 głosów

Przedszkole jest placówką nieferyjną. Oznacza to, że nie dotyczą nas terminy określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dotyczące między innymi: zimowej przerwy świątecznej, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej oraz ferii letnich.

Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.):

"§ 12. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców."