Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

Zapraszamy naszych nowych kolegów!!

miesiąc temu

W dniach 24, 26 i 29 sierpnia w godz. 14.00 - 15.00 zapraszamy dzieci, które od 1 września 2022 r. rozpoczną uczęszczanie do MP 14 w celu zapoznania się z przedszko-lem i nowymi kolegami. Dziecku może towarzyszyć jedna osoba dorosła.