Miejskie Przedszkole nr 14
Strona głowna  /  Plany pracy
Plany pracy

MISIE

Październik

Jesień w sadzie (tydzień I)

- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

- rozwijanie mowy- nazywanie owoców, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, opowiadania

- segregacja owoców na zbiory- porównanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń mniej, wicej, tyle samo

- rozwijanie umiejętności wokalnych - śpiew piosenek, taniec- odwzorowanie ruchów nauczyciela

- rozwijanie sprawności manualnych - lepi owoce z masy solnej

- zachęcanie do jedzenia owoców

- mówienie o swoich po­trzebach oraz zachęcanie do samodzielności

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw

 

Kolorowe warzywa (tydzień II)

-rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw- rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

- segregacja warzyw na zbiory- porównanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń mniej, wicej, tyle samo

- rozwijanie mowy- nazywanie warzyw, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, opowiadania

- rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji

- umuzykalnienie dzieci- śpiew piosenek, rozróżnianie kontrastu dynamicznego – cicho, głośno

- rozwijanie sprawności manualnych- darcie bibuły,klejenie elementów

- rozwiązywanie zagadek o warzywach

- mówienie o swoich po­trzebach oraz zachęcanie do samodzielności

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw

 

Nasze rodziny (tydzień III)

- podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

- pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych

- dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodziny.

- rozwijanie mowy- odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, opowiadania

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5

- umuzykalnienie dzieci- śpiew piosenek, porusza się w parach, ustawia się w kole

- rozwijanie sprawności manualnych - rysowanie swojej rodziny

- zachęcanie dzieci do wspólnych występów

- wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw

 

Domowi ulubieńcy (tydzień IV)

- poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

- naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

- rozwijanie mowy- odpowiadanie na pytania, wypowiadanie się na temat opieki nad kotami, powtarza rymowanke

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania - segreguje sylwety kotków pod względem koloru futerka, a potem pod względem koloru kokardek

- rozwijanie umiejętności wokalnych - śpiew piosenek

- rozwijanie sprawności manualnych- składa kółka na pół, wykonuje prace z origami płaskiego

- wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw

 

BIEDRONKI

LISTOPAD

Tydzień 1. Rodzina – największy skarb

Treści programowe:

Rodzina: podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry, nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia, podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego. Wzajemne okazywanie sobie uczuć. Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

Procesy poznawcze: obserwowanie: tego, co znajduje się najbliżej dziecka, czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania, rozwiązywanie prostych zagadek. Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek. Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa: maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela. Słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań. Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania : wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek. Układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela. Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki; wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela, nazywanie wybranych części ciała. Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek), dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

W świecie sztuki – muzyka ;słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii. Uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.

Aktywność ruchowa; uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem.

Tydzień 2. Mój dom

Treści programowe:

Ziemia – planeta ludzi; obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.

Przyroda; rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.

Rodzina: podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry, nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia, podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.

Aktywność językowa; nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp. odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym. Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach. Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

W świecie technik: poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

W świecie sztuki – muzyka: słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w zabawach ruchowych:

Tydzień 3. Moje prawa i obowiązki

Treści programowe:

Świat wartości: dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób, dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii. Przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie. Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

Koledzy, grupa przedszkolna: nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela. Mówienie o własnych potrzebach, odpowiadanie na zadane pytania, dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze: skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki :porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek). Dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku). Dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

W świecie sztuki – muzyka; słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii. Odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe.

Aktywność ruchowa :uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa , uczestniczenie w zabawach ruchowych:

Tydzień 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Treści programowe:

Rozwój fizyczny; dbanie o higienę poprzez: częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, prawidłowe mycie zębów po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, codzienną zmianę bielizny, dbanie o czystość odzieży, obuwia, korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki, samodzielne korzystanie z toalety, utrzymywanie porządku w miejscu zabawy. Przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw, spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.

Bezpieczeństwo: przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Procesy poznawcze: skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki: porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Koledzy, grupa przedszkolna: uczestniczenie we wspólnych zabawach.

W świecie sztuki – muzyka; słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii. Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w zabawach ruchowych.

DINUSIE

LISTOPAD 

1.Moja rodzina

Treści programowe

-określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)

-opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny

-podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców

-łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu

-określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny

-dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

-rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

 

2.Mój dom

Treści programowe

-gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)

-poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji

-określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.

-dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom

-porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.

 

3.Moje prawa i obowiązki

Treści programowe

-przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach

-akceptowanie równości praw wszystkich.

 

4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Treści programowe

-ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

-przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.

-uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.

-spożywanie różnorodnych pokarmów.

-uświadomienie zagrożeń wynikających z:

  • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
  • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
  • samodzielnego spożywania lekarstw
  • samodzielnego stosowania środków chemicznych

-przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

 

JEŻYKI

 

Listopad

 

1. Moja rodzina

Treści programowe

- podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców,

- rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.,

- odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem; zapis cyfrowy liczby 4,

- poznanie litery I, i,

- wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; liczenie głosek.

2. Mój dom

Treści programowe

- dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom,

- zapoznanie z rozwojem techniki na przykładzie porównania funkcjonowania jakiejś dziedziny życia człowieka dawnej i obecnie, np. pokonywania odległości, przekazywania informacji, budowania domów; próba przyswojenia wyrażenia postęp cywilizacyjny,

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych w domu lub w sali – terrarium; dbanie o nie, przestrzeganie zasad ich hodowania, opieki (odpowiednia przestrzeń życiowa, spacery, wizyty u weterynarza), poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa,

 - poznanie litery T, t,

- czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej), odróżnianie druku od pisma,

- przedstawienie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów,

- kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, zapis cyfrowy liczby 5 i 0.

3. Moje prawa i obowiązki

Treści programowe

- przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich,

- ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci literackich,

- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,

- poznanie litery D, d,

- posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania),

- zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem.

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Treści programowe

- opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.,

- rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny, uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie,

- przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania,

- tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku,

- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,

- poznanie litery K, k,

- czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej),

- kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, zapis cyfrowy liczby 6.

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-11-18