To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 14
Strona głowna  /  Plany pracy
Plany pracy

TREŚCI PROGRAMOWE

 

MISIE , BIEDRONKI

TEMATYKA CZERWIEC 

Tydzień 1 Niby tacy sami a jednak inni

Treści programowe:

Ja; próby nazywania swoich emocji.

Koledzy, grupa przedszkolna; stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy), dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze; przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, linii ukośnej – w górę , skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez dorosłych

Aktywność językowa ; uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych, słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania; rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki; liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika, wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Tydzień 2 Wakacyjne podróże

Treści programowe:

W świecie techniki; uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał, poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki.

Bezpieczeństwo; omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu, przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Ziemia – planeta ludzi, dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.

Procesy poznawcze; układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń, skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa; uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych, słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Tydzień 3 -4 Pożegnania nadszedł czas

Treści programowe:

Koledzy, grupa przedszkolna; uczestniczenie we wspólnych zabawach, dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze; rozwiązywanie prostych zagadek, powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek.

Aktywność językowa ;uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych, nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.), słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela

Przyroda; obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Procesy poznawcze; skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

DINUSIE

MIESIĄC CZERWIEC

Tydzień I  Wakacyjne podróże

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza.
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
 • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.

Tydzień II  III Pożegnania nadszedł czas

 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.

Tydzień IY W zdrowiu i chorobie

 • uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

 

JEŻYKI

MIESIĄC CZERWIEC

 

Tydzień I   Wakacyjne podróże

 

Treści programowe

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza,
 • wskazywanie Polski na mapie Europ, nazywanie państw – sąsiadów Polski,
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce,
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr,
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa, wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz,
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich; czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej,
 • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…
 • odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiązywanie,
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.

 

Tydzień II   Pożegnania nadszedł czas

Treści programowe

 • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?),
 • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej,
 • odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem,
 • czytanie krótkich tekstów z właściwą intonacją, odpowiadającą znakom przystankowym,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • granie w gry planszowe.

 

Tydzień III   Projekt zabawki

Treści programowe

 • kończenie zdań, np. Co by było, gdyby…?
 • poznawanie przejawów działalności ekologicznej; segregowanie odpadów; dbanie o czystość palcu zabaw,
 • wykonywanie prac plastycznych z materiałów odpadowych,
 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienie ciał stałych (np. śnieg), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk: akustycznych (np. echo), magnetycznych.

 

Tydzień IV   Projekt sport

Treści programowe

 • uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu,
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała,
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji,
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu,
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania,
 • kontrolowanie własnych zachowań,
 • budowanie wiedzy na temat sportu i różnych dyscyplin sportowych,
 • uświadamianie korzyści zdrowotnych płynących z aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • nabywanie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu.

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-30