To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 14
Strona głowna  /  Aktualności  /  Zapisy dzieci na lipiec i sierpień
Zapisy dzieci na lipiec i sierpień
data dodania: 2020-06-15 13:32:44

 

…………………………………                                    Katowice, dnia …………

           Imię i nazwisko dziecka

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Świadoma/y odpowiedzialności za podawanie nieprawdziwych danych oświadczam, że (niepotrzebne skreślić):

 

 

  1. Obydwoje rodzice/opiekunowie prawni dziecka są osobami czynnymi zawodowo i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w warunkach domowych, w związku z czym dziecko musi być objęte opieką stacjonarną w przedszkolu.

 

  1. Jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko, czynnym zawodowo i nie mam możliwości zapewnienia dziecku opieki w warunkach domowych, w związku z czym dziecko musi być objęte opieką stacjonarną w przedszkolu.

 

Nie mam możliwości zapewnienia dziecku opieki w domu w okresie: ............................................................

 

 

 

 

 

Podpis matki/opiekunki ……………………………..

 

 

Podpis ojca/opiekuna ………………………………..

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3