To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 14
Strona głowna  /  Aktualności  /  Wznowienie działalności przedszkola od 25.05.2020 r.
Wznowienie działalności przedszkola od 25.05.2020 r.
data dodania: 2020-05-15 17:25:09

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

W związku z koniecznością ograniczenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkola nie możemy przyjąć wszystkich zgłoszonych dzieci. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie możemy przyjąć dzieci, których przynajmniej jeden rodzic nie pracuje i może zapewnić dziecku opiekę w domu. W związku z tym na Państwa adresy e-mailowe zostaną wysłane oświadczenia, które prosimy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na pocztę grupową, tak, jak poprzednio. W przypadku, kiedy w naszej placówce nie znajdzie się odpowiednia liczba miejsc, Prezydent Miasta Katowice może wskazać wolne miejsca w innym przedszkolu, jeśli oczywiście znajdą się wolne miejsca.

Te dzieci, które będą zakwalifikowane do przyjścia do przedszkola od dnia 25 maja, prosimy przygotować na zmiany, jakie muszą być wprowadzone w placówce. Ze względów bezpieczeństwa dzieci będą podzielone na grupy, które nie mogą się ze sobą stykać. Do każdej grupy będą przypisani stali opiekunowie, którzy nie będą mogli wchodzić do innych grup. Rodzeństwa bez względu na wiek będą przypisane do jednej grupy. Dzieci będą zobligowane do bezwzględnego przestrzegania zasad związanych z zachowaniem dystansu. Nie będą mogły przynosić do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. Z sal zostały usunięte wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować. W związku z tym dzieci będą miały do dyspozycji niewiele zabawek. Misie nie będą leżakować. Na placu zabaw nie będzie można korzystać z drewnianych urządzeń. Rodzice nie będą mogli wchodzić do przedszkola, dzieci będą odbierane przez nauczycielkę lub woźną.

Nie można posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola zdrowe, bez jakichkolwiek niepokojących objawów. To samo dotyczy osób przyprowadzających i odbierających dzieci.

Rodzice powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i nie przytulać się do innych osób. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania.  Rodzice powinni konsekwentnie sami stosować obowiązujące zasady sanitarne, gdyż dziecko uczy się  poprzez obserwację dobrego przykładu.

Rodzice muszą być świadomi, że w obecnej sytuacji epidemicznej kontakt dziecka z dużą grupą osób może skutkować zakażeniem, pomimo zachowania rygorów sanitarnych.

Wytyczne GIS dla przedszkoli:

 https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3